Aalscholver

Portfolio Image

Project Description

Grafische toepassing van een tekening van een aalscholver als onderdeel van de uitingen voor de wanden van het Willem Alexander Kinderziekenhuis, Leiden 2015. In samenwerking met Olivier Spek Architecten.

Project Details